{ "Description": "Toimialueen omistajuuden vahvistustiedosto kohteelle Microsoft 365 – aseta verkkosivuston pääkansioon", "Domain": "piiamakila.fi", "Id": "aa79e4e3-d50b-4055-bf3a-078899a9dab0" }
top of page

Facebook-kampanja

Sinulle, joka tarvitset tarkkaan rajatun kokonaisuuden.

  • 129 euroa
  • Rinnetie

Palvelun kuvaus

Facebook-kampanjan suunnittelu/alkukartoitus/tarvemäärittely kotimaan markkinoille yrityksen edustajan kanssa esimerkiksi puhelimitse, jonka aikana/jälkeen: kampanjan tavoitteiden määritysvaihe 1. halutun kohdejoukon määrittely 2. mainoksen visuaalinen suunnittelu 3. mainoksen tekninen toteutus 4. mainoksen tulosten seuranta 5. väliraportointi s-postitse 6. kampanjan tulosraportti (pdf- ja PP-muodossa) ja jatkotoimenpide-ehdotukset asiakkaalle. Palvelu sisältää myös asiakkaalle lähetetyn kirjallisen tulosraportin jälkeen kampanjan tulosten läpikäynnin puhelimitse tai etäkokoustyökalun avulla asiakkaan kanssa. Huom! hinta ei sisällä ns. alustamaksua, joka riippuu mm. kampanjan tavoitteista ja kampanjajoukon laajuudesta sekä alustan hinnoittelukäytänteistä.


Tulevat istunnot


Yhteystiedot

  • Rinnetie 2, Mäntyharju, Finland

    044 997 2458

    piia.makila4@gmail.com


bottom of page